Skip to main content

Približná bezpečná úroveň vystavenia znečisťujúcich ovzdušie (foo)

Približná bezpečná úroveň vystavenia látok znečisťujúcich ovzdušie (foo)

dočasné zdravotné štandard pre látky znečisťujúce ovzdušie, zavedená metóda výpočtu na účely priemyselného dizajnu (GOST 17 2. 1. 03-84.)

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010


.