Skip to main content

PRÍSTUP MEROLOGICHESKY

PRÍSTUP MEROLOGICHESKY
Výskum deduktívne metóda, v ktorom pokus postaviť celok, založený na úvahe jednotlivých častí systému. Pozri tiež Redukcionizmus .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.

MERALOGICKÝ PRÍSTUP
[zo skupiny. meros - časť a logá - slovo, vyučovanie] - štúdium vlastností hlavných častí systému s následným zovšeobecňovaním výsledkov a ich extrapoláciou do systému ako celku.

slovník na životné prostredie 2001

prístup merologichesky
(z g Meros -. Časť a loga - slovo, vyučovanie) - štúdium vlastností hlavných častí systému, po ktorom nasleduje zovšeobecnenie výsledkov a ich extrapolácie do systému vo všeobecnosti.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.