Skip to main content

Zalesňovanie

zalesňovanie
náter určitej zalesnené plochy, aby sa zlepšila kvalita životného prostredia, obnoviť narušenú rovnováhu v prírode ekologicky zdravé prostredie. Zalesňovanie je spôsob, ako znížiť negatívny antropogénny vplyv na životné prostredie.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.