Skip to main content

Liparské reliéfu

veterná energia reliéfu
tvary, ktoré sú tvorené účinnú deflácie - vietor deformácie, erózia, tj fúkanie a premiestnenie za pôsobenia vetra Veľké množstvo sypkého materiálu, ...

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.