Skip to main content

OSLOBODENIE antropogénne

OSLOBODENIE antropogénne
umelý terén, totalita reliéfu, upravených alebo vytvorených človekom. Spontánne vznikajú a vedome vytvárajú formy reliéfu. Prvý (rokliny, zosadanie z banských diel, pohyblivé piesky a ďalšie.) Sú vytvárané v dôsledku zneužitia lesa a poľnohospodárstva, stavebníctva a výstavby ciest, a tak ďalej. N. Tie sú vyrábané pod zavlažovanie, terasovanie a budovanie zavlažovacích a odvodňovacích systémov, stavba násypov, kanálov, priehrad a pod.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.