Skip to main content

ľUdskej populácie

ľudskej populácie
populácie, spôsobené zavedením radu ľudských jedincov a ich následné reprodukciu alebo šírenie objavil v krajine vytvorené človekom.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.