Skip to main content

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ANTROPICKÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
prostredie obklopujúce živé organizmy, zmenené (priamo alebo nepriamo, úmyselne alebo neúmyselne) osobou.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.