Skip to main content

ODPOVEĎ

RESPONSE
populácie, ukazovateľ určujúci podiel populácie, ktorý vykazuje určitú odpoveď na danú hladinu dávky látky.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.