Skip to main content

TRAILS Feral

TRAILS Feral
dráha pohybu zvierat, dobre preplnených jednu alebo rôzne druhy, skôr uľahčiť ich pohyb, a to najmä v hustej tŕnie, a v zime - na hlboký, voľný sneh. Sú položené pozdĺž najpohodlnejšej a najkratšej cesty a tvoria celý systém ciest. Cesty myší lesných hlodavcov sú používané aj mravcami. Zvieracie chodníky sú formami územných väzieb v biocenóze.

... trofeje, trofeje ... ... TROFNY (z gréckeho Trophy - potravinárskych jedál.), Časť zložených slov znamenať: potravy, kŕmenie, rast.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.