Skip to main content

ALLOPATRICKÉ POPULÁCIE

POPULÁCIE ALLOPATHRIC
populácie niektorých druhov, ktoré žijú na rôznych miestach svojho rozsahu a sú oddelené fyzickými alebo fyziologickými bariérami. Zistené sú spravidla vo viacrozmerných druhoch s rozsiahlymi plochami. St. Sympatrické populácie .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.