Skip to main content

Obyvateľstvo ALLOHRONNYE

Obyvateľstvo ALLOHRONNYE
populácia akéhokoľvek druhu, z ktorých každá sa šíri v rôznych časoch určených šírky. Zistené sú spravidla vo viacrozmerných druhoch s rozsiahlymi plochami.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.