Skip to main content

Rasy

riasy
kombinovanej skupiny nižších rastlín, ktorý hrá dôležitú úlohu pri vodné a suchozemské ekosystémy. Zvlášť dôležité sú mikroskopické B. (zelené, diatom), ktoré sú hlavnými výrobcami vodných ekosystémov. V morských ekosystémoch tiež žijú veľké B. (hnedé, červené) s dĺžkou thallov do 60 m, ktorých biologická produkcia môže dosiahnuť 2 tony na hektár sušiny. V suchozemských ekosystémoch je pôda B. rozšírená, ale ich podiel na primárnej biologickej produkcii je zanedbateľný.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.