Skip to main content

Režimy vzdušného priestoru

MODE AIR
(francúzsky režim, lat režim - .. Control), vetranie a dynamické nasýtenia atmosféry, vody a pôdy kyslíka, potrebné pre dýchanie rastlín a zvierat, ako aj iných plynov (CO 2 , N 2 atď.). Závisí od prúdenia vzduchu (vody), vlhkosti vzduchu, podmienok vegetácie rastlín, teploty prostredia atď.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.