Skip to main content

Filter vzduchu

Vzduchový filter
(fr. Iiltre), zariadenie (prístroje) pre odstránenie prachových častíc a ďalších znečisťujúcich látok zo vzduchu.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.