Skip to main content

Agrosteppe

Agrostep
semi-prirodzenej vegetácie komunity, ktorý je vytvorený siatie zmesou hay-osivo pozberané v prírodných stepí. Na začiatku prvého storočia, používa túto metódu na obnovenie vegetácie prériím vo Wisconsin americký ekológ George. Curtis, nasadí sa zmes semien trávy zhromaždených v prirodzených spoločenstiev. Táto metóda zjednodušuje Stavropol botanik D. Dzybov a začal siatie zmesi seno semien: rozdrvený seno pokosenej v dvoch podmienok takým spôsobom, aby boli semená väčšiny druhov tráv. Do štyroch rokov po zasiatí sa uskutoční sekundárna ekologická postupnosť v A., ktorá je blízka postupnosti vkladu, ale pokračuje neporovnateľne rýchlejšie. Prvé dva roky A. dominujú eksplerenty (druhy ruderálne komunít), ktorí masívne rozvíjať od banky semien diaspór v pôde, a potom sú nútené von prérie a lúčne druhy, a 4-6-ročník v AA poznámkach k 80% druhov prirodzených prírodná stepa. Vytváranie A. je efektívnym spôsobom spätného získavania erodovaných plodín: tvarovaná zemina spoľahlivo chráni pôdu pred ničením. A. poskytuje lepší ako prírodné stepi, a, okrem toho, živná pastvina alebo seno siláž A. možno zlepšiť začlenením inokula semien krmív a strukovín.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.