Skip to main content

Agrolesníctvo

agrolesníctvo
sada organizačné ekonomické a technické opatrenia na optimalizáciu pôda, hydrologické a klimatické podmienky v poľnohospodárskych ekosystémov s cieľom zlepšiť ich biologickú výroby - plodín a produktov výťažok chov zvierat. Rozlišovať medzi zavlažovaním a odvodňovaním, agrolesníctvo, rekultivácia chemických pôd, kultúrne a technické diela.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.