Skip to main content

Pozemkov na poľnohospodárske POUŽITIE

pozemkov na poľnohospodárske POUŽITIE
v mestách, obciach, vo vidieckych oblastiach - ornej pôdy, sadov, viníc, ovocných sadov, lúky, pasienky (Land Code RSFSR).

slovník na životné prostredie 2001

využitia poľnohospodárskej pôdy
v mestách, obciach, vidieckych oblastiach ornej pôdy, ovocných sadov, viníc, ovocných sadov, lúky, pasienky (Land zákonník RSFSR).

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.