Skip to main content

Poľnohospodárska pôda

poľnohospodárska pôda

pozemkov za predpokladu, pre potreby poľnohospodárstva alebo určených na tento účel (Pozemkový zákonník RSFSR.)

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

Poľnohospodárska pôda
pôda poskytnutá pre poľnohospodárstvo alebo určená na tento účel (Kódex krajiny RSFSR).

EdwART. Slovník environmentálnych termínov a definícií, 2010


.