Skip to main content

Vidieka do miest Continuum

vidieka do miest Continuum
nedostatok sociálnej a fyzicky jednoduché jasné (vrátane environmentálne) dichotómia (hraničné) miest a obcí. Vidiecky a mestský kontinuum sa pozoruje vo vysoko rozvinutých krajinách, najmä v západnej Európe av Severnej Amerike.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.