Skip to main content

AGING POND

STARNUTIE PONDU
Zalievanie a prerozdelenie lôžka v rybníku. Jeden príklad posloupnosti .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.