Skip to main content

Prevzdušňovacie nádrže

Aerotank
štruktúra pre biologické čistenie odpadových vôd, čo je nádrž obsahujúca aeróbne mikroorganizmy a vzduch vyčistenie.

Ekologický slovník, 2001


.