Skip to main content

AEROTAKSATSIYA

AEROTAKSATSIYA
[od c. aer - vzduch a brnenie. taxatio - vyhodnotenie] - kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie prírodných zdrojov (CH mod, dreva ..) z lietadiel zo svojej podstaty vizuálne analýzy alebo leteckých snímok.

Environmentálny slovník, 2001


.