Skip to main content

Leteckého a kozmického výskumu metódy

leteckého a kozmického výskumu metódy možnosť vzdialených metód výskumu, systém metód pre štúdium vlastností krajiny a ich zmeny s použitím vrtuľníkov, lietadiel, kozmických lodí s posádkou, vesmírnych staníc a špeciálnych kozmických lodí na vybavené spravidla rôznymi strelnými zariadeniami. Existujú vizuálne, fotografické, elektronické a geofyzikálne metódy výskumu. Aplikácia A. m. urýchľuje a zjednodušuje proces mapovania a má veľký význam pri organizácii monitorovania stavu životného prostredia.
Environmentálny slovník, 2001

.