Skip to main content

Aerosólové balenie

Aerosólové nádoby
plechovky s farbami, lakmi, dezodorantmi, prípravkami atď., Ktoré sú pod tlakom a dávkované. Ľahkosť A. y. sa stali dôvodom ich širokej distribúcie po celom svete. V sedemdesiatych rokoch. bolo zistené, že tie, ktoré sú obsiahnuté v A. v. Freony (chlórfluórované uhľovodíky, CFC) spôsobujú ničenie ozónovej vrstvy atmosféry. Z tohto dôvodu sa začala výroba AE. , ktoré neobsahujú freóny. Je životne dôležité znížiť výrobu hliníka čo najviac. , kde je to možné, nahradiť alternatívnymi možnosťami (vzduchové zbrane atď.)

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.