Skip to main content

Vetranie

vetranie
(French prevzdušňovanie, z gréckeho AER - .. Air), 1) prírodné (rôzne pôdne organizmy) alebo umelé (man) nasýtenia vody, pôdy atmosférický vzduch ; výmena plynu medzi týmito médiami a atmosférou; 2) proces chemického vplyvu na objekt. Vetranie sa často používa ako spôsob, ako odstrániť 999 zamorov a intoxikáciu nádrží. Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.

slovník na životné prostredie 2001
vetranie

prírodné alebo umelé prísun kyslíka do akéhokoľvek prostredia (voda, pôda, atď ...).