Skip to main content

EZOLOGICKÉ VKLADY

veterná energia ložiská
Základný materiál prenesené na toto miesto vetrom (nejaké spraše [spraš] piesky). Sú tvorené hlavne pieskovanými, morskými, deltaickými, aluviálnymi, proluviálnymi, jazernými a fluvioglaciálnymi genézami. Spraš sa vyznačuje extrémne úrodnej pôdy (napr bohaté pôdy v deltách veľkých riek. - Nílu, Mississippi, Amazonky, Volgy, Dunaj, a ďalšie).

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.