Skip to main content

Vratné zmeny v životnom prostredí

Vratné zmeny v životnom prostredí
zmeniť. -n. zložky životného prostredia, ich vlastnosti alebo agregát, ktoré je možné kompenzovať v priebehu samoobnovovania ekosystémov.

Ekologický slovník, 2001

Reverzibilné zmeny životného prostredia
zmena na. -l. zložky životného prostredia, ich vlastnosti alebo agregát, ktoré je možné kompenzovať v priebehu samoobnovovania ekosystémov.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.