Skip to main content

Nastavovač

nastavovač
( Engl. nastavovacieho ) odborník v oblasti námorného práva, ktorý je protivníkom. Nastaví výdavky pomeru a distribúcie v havárie, ktorí budú vlastník plavidla, majiteľa nákladu a osoba, ktorá platí prepravné (najal plavidlo). Synonymom je dispečer.

Raizberg BA, Lozovský L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.