Skip to main content

A okolitých oblastí

a okolitých oblastí

oblasť bezprostredne priliehajúce k budove hranicami konštrukcií, plotov, na stavenisko, objekty obchodu, reklamné a iné predmety vo vlastníctve, držbe, lízing, o stave fyzických alebo právnických osôb (Resolution Moscow vlády 9. novembra 1999 N 1018 "O schválení rokovacieho hygienických zariadeniach údržba, čistenie organizáciu a udržiavanie čistoty a poriadku v Moskve.")

EdwART. Termíny a definície pre ochranu životného prostredia, ochrany životného prostredia a bezpečnosti životného prostredia. slovník 2010

<- 1 ->
okolia
oblasť bezprostredne priliehajúca k hraniciam budovy, stavby, ploty, na stavenisko, objekty obchodu, reklamy a iné predmety uložené v majetku, vlastníctvo, prenájom, zostatok právneho či už fyzické osoby (Uznesenie vlády Moskva z 9. novembra 1999 N 1018 "O schválení hygienickú údržbu územia, organizácie čistenie a údržbu čistoty a poriadku v Moskve Pravidlá").

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.