Skip to main content

ADVANCED

APLIKÁCIA
stanovenie potravín na prilákanie voľne žijúcich zvierat (pre korisť alebo špeciálne pozorovanie). St. Top obväz (1).

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.