Skip to main content

Habituation otráviť

návykové jedy
viesť individuálny kondície a výberom organizmom so zvýšenou odolnosťou proti tejto toxickej látky alebo skupiny podobných toxických látok. Nie sú citlivé na silné jedy bolo viac ako 200 druhov suchozemských (najmä hmyz) a vody (nejakú kôrovcov) zvierat

Ekologické encyklopedický slovník - Kišiňov: .. hlavný ročník moldavského sovietskej encyklopédii II dedí 1989.

<- 1 ..! ->