Skip to main content

ADAPTÍVNY SYSTÉM

Adaptive
systém (technická alebo žijú), schopnosť prispôsobiť ho meniacim sa podmienkam životného prostredia a rôzne odchýlky od normy v samotný. Spätná väzba, ktorá sa vykonáva udržiavaním vhodných mechanizmov (napr., Výmena látok, energie a informácií medzi systémom a životného prostredia, trofické vzťahy medzi populáciami biosféru a kol.), Sú založené na adaptívny systém.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.