Skip to main content

Adaptívne mechanizmy

adaptačné mechanizmy
mechanizmus (zmena správania, morfologická rekonštrukcia, atď ....), ktorým organizmus, populácia alebo spoločenstvo prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam životného prostredia.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.