Skip to main content

Adaptívny systém hospodárenia

Adaptive poľnohospodárstvo
prvok adaptívneho prístupu, najšetrnejší k životnému prostrediu a ekonomický spôsob, ako používať zdroje pôdy pri maximálnom odhalení jej biologického potenciálu a znížiť investície ľudskej energie. Základ A. S. h. sú: striedanie plodín s vyváženým pomerom plodín poškodzujúcich pôdu a obnovu pôdy; Minimalizácia kultivácie pôdy (od hlbokej pôdy až po výsev do strniska); environmentálne orientovaný systém aplikácie organických a minerálnych hnojív; širokého využívania biologických metód ochrany rastlín; používanie druhov a polykultúr, trvalé trávy, sideráty. A. s. h. umožňuje plne implementovať požiadavky environmentálneho imperativu a zabezpečuje úsporu energie v poľnohospodárstve, ochrane životného prostredia, výrobe vysoko kvalitných výrobkov.

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.