Skip to main content

ADAPTATION SYNDROM

ADAPTATION SYNDROM
súbor všeobecných zmien charakterizujúcich reakciu tela na stresové účinky vonkajších faktorov. Pozri tiež Stres .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.