Skip to main content

Akútnej toxicity

AKÚTNE DÁVKY EXPOZÍCIE
Dávky ožiarenia, ktoré telu dostávajú v krátkom čase (minúty alebo hodiny) a často vedú k smrti.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.