Skip to main content

Uhlie aktivované

uhlie aktivované
uhlie s vysokým stupňom adsorpcie, v dôsledku pórovitej štruktúry. Aktivovaný uhlík sa používa vo filtroch na absorbovanie škodlivých látok zo vzduchu a vody.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.