Skip to main content

ACIDIFIKÁCIA

ACIDIFIKÁCIA
(pôda, prírodné vody) [z latinčiny. acidus - kyslé a tvárové - robiť] - zvýšenie kyslosti (zníženie hodnoty pH - pH) prírodných zložiek (voda, pôda); dochádza v dôsledku aplikácie fyziologicky kyslých minerálnych hnojív a vyzrážania kyslých precipitátov.

Environmentálny slovník, 2001


.