Skip to main content

Kyslý dážď

kyslé dažde

dážď, hodnota pH hodnote pH nižšie ako 5, 6 (GOST 17. 2. 1. 03-84.)

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010


.