Skip to main content

Kyselina zrážky

okyslenie
zrážania, ako je dážď alebo sneh, okyslí (hodnota indexu vodíka pH <5, 6) v dôsledku rozpustenia v ňom okysľujúcich priemyselných emisií (znečisťujúcich látok): s02, NOx, HCl a tak ďalej. spôsobuje okyslenie (okyslenie alebo okyslenie) pôdy, vodných útvarov a vedie k poškodeniu živých organizmov (úmrtnosť rýb, pokles lesného rastu atď.).

Environmentálny slovník, 2001

Kyselina zrážanie
zrážania, ako je dážď alebo sneh, okyslí (vodík index hodnota pH <5, 6), vzhľadom k ich rozpustenie v emisiách kyselinu priemyselné (znečisťujúce látky): A 2 , NOx, HCl a ďalšie. spôsobuje okyslenie (okyslenie alebo okyslenie) pôdy, vodných útvarov a vedie k poškodeniu živých organizmov (úmrtnosť rýb, pokles lesného rastu atď.). EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010

.