Skip to main content

Akumulácie populácie

Cluster POPULÁCIE
konštrukčné kategórie, znamená tvorbu väčšiny populácie vo jedincov jednotlivé skupiny (klastre), ktoré vzniknú: 1) v dôsledku miestnych rozdielov v podmienkach životného prostredia; 2) pod vplyvom denných alebo sezónnych zmien počasia; 3) v súvislosti s procesom reprodukcie; 4) ako výsledok "sociálneho" (v spoločenskom a vyššom živote) spôsobu života.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.