Skip to main content

BUILDING

KÚRENIE
zvyšovanie hladiny podzemnej vody až po hranice koreňovej vrstvy pôdy až k zemskému povrchu. Často sa vyskytuje pri nevhodnom zavlažovaní.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.

KÚRENIE

zvyšujúca sa hladina podzemnej vody spôsobená zvýšenou hladinou vody v riekach, nádržiach; zaplavenie vodou cestnej časti, dopravné tunely, časti územia z: atmosférických zrážok; tavenie snehu; zle položená asfaltová dlažba ciest, chodníkov, vypúšťanie alebo únik vody z inžinierskych systémov a komunikácií; nefunkčnosť alebo porušenie pravidiel údržby prívodov vody a konštrukcií povrchovej drenáže, ktorá bráni pohybu chodcov, vozidiel, mestskej osobnej dopravy. Zaplavované je považované za plochu viac ako 2 metre štvorcových. m a hĺbke viac ako 3 cm (Schválenie rokovacieho hygienických zariadeniach údržba, čistenie organizáciu a udržiavanie čistoty a poriadku v rezolúcii Moskve. Moskva vlády z 9. novembra 1999 N 1018.)

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010

.