Skip to main content

AKCELERÁCIA

Zrýchlenie
(z ¥ acceleratio. - Zrýchlenie Angličtina zrýchlenie) 1) predčasné ukončenie podnikateľskej transakcie; 2) výhrada v zmluve o poskytnutí úveru na skoršiu splatnosť nezaplatenej sumy v prípade osobitných okolností, napríklad porušenie plánu platenia úrokov.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.