Skip to main content

POINT abiotické

POINT abiotických
miesto na Zemi, kde je možné životnosť vzhľadom k tomu, že koncentrácia chemických a fyzikálnych faktorov mimo tolerancie živej hmoty , Takými abiotickými bodmi sú napríklad fumaroly - krátery aktívnych sopiek alebo susedné miesta kontaminované oxidmi uhlíka; zóny blízkej zemskej atmosféry umiestnené v blízkosti ozónovej vrstvy .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.