Skip to main content

Stredu abiotické

stredu abiotické
súbor prvkov anorganické chemickom prostredí (zloženie pôdy, morskej a sladkej vody, vzduch), fyzikálne (teplota, vlhkosť, barometrický tlak), geografickej povahy, ktoré ovplyvňujú živé organizmy, čo spôsobuje, že na prispôsobenie sa im vytekať sa im vyhnúť. Abiotické prostredie môže prispieť k prosperite druhu, utláčať, alebo - v prípade, že je nemožné sa jej prispôsobiť - viesť k jeho zničeniu (hasenie). St. Biotické prostredie, antropické prostredie .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.