Skip to main content

Prosperous populačnej

Prosperous populačnej
počet obyvateľov, ktorých počet sa neustále zvyšuje v dôsledku pôrodnosti, úmrtnosť je zvyčajne vyššia než (ročné bylín a jednobunkových rias - na jar, mnoho druhov hmyzu, atď).

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.