Skip to main content

Pelagic

pelagickému> organizmy žijúce v
Nekton a planktón vo vode (pelagická zóna) . Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.

.