Skip to main content

KOMPLEXNÝ LIFESTYLE

ŽIVOT ŽIVOTA
spôsob života zvieraťa, ktorého celý životný cyklus prebieha v rámci jeho individuálneho miesta (biocenóza). St. Nomádský spôsob života .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.