Skip to main content

Redakcia Choice, 2019

Trust

Trust

Trust vlastníctva majetkové hodnoty, právo kontrolovať, že vlastník-istina, uvedených v tomto prípade, zakladateľ, previesť na inú osobu, označované ako správca. Dôvera manažmentu ich majetku k iným môže byť fyzická (súkromná) aj právnická osoba. Správcovia majú právo nakladať s nehnuteľnosťou, ktoré im zverila len spôsobom a v rozsahu stanovenom v dohode o založení.