Skip to main content

Redakcia Choice, 2019

Malthusiánský problém

Malthusiánský problém

Malthusiánský problém (malthusiánský problém) Obavy vyjadrené niektorými ekonómami, že príjem na obyvateľa môže byť znížená až na úroveň existenčného minima v dôsledku zrýchlenia tempa rastu počtu obyvateľov rast produkcie. Problém získal jeho meno po priezvisku britského ekonóma z 18. storočia. T. R.