Skip to main content

Redakcia Choice, 2018

VÁPY

FLAVORS (chute) nevysvetliteľné rozdiely v preferenciách spotrebiteľov. Aj keď sú spotrebitelia vystavení rovnakej skupine tovarov za rovnaké relatívne ceny, spotrebitelia si vyberajú rôzne súbory tovaru. Niektoré rozdiely môžu súvisieť s vekom, rodinným stavom alebo fyzickým stavom: napríklad len deti s deťmi kupujú detské postieľky a detskú výživu.